“அட இவ்வளவு நாளும் இது தெரியாமல் போச்சே” இதை மட்டும் வைத்தால் போதும் ஒரு எலி கூட வீட்டில் வராது, ஓடிவிடும்

share this..

“அட இவ்வளவு நாளும் இது தெரியாமல் போச்சே” இதை மட்டும் வைத்தால் போதும் ஒரு எலி கூட வீட்டில் வராது, ஓடிவிடும்

நொச்சி இலை மற்றும் எருக்கன் இலைகளை வைத்து எலிகளை விரட்டும் பாரம்பரிய முறை.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.