பல இலட்சம் மக்களை கவர்ந்த சிங்களத்து சின்ன குயில்!! இப்படி ஒரு குரலை கேட்டிருக்கவே மாட்டீர்கள்!! தமிழ் உச்சரிப்பை பாருங்கள் அசந்து போவீர்கள்

share this..

பல இலட்சம் மக்களை கவர்ந்த சிங்களத்து சின்ன குயில் இப்படி ஒரு குரலை கேட்டிருக்கவே மாட்டீர்கள் தமிழ் உச்சரிப்பை பாருங்கள் அசந்து போவீர்கள்

கேட்க கேட்க்க இனிமையான குரல் என்ன ஒரு மழழை உச்சரிப்பு வழ்த்துக்கள் வீடியோ பிடித்தால் பகிருங்கள்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.