அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சே இதை பார்த்து நீங்களும் பயன் பெறுங்கள்.

share this..

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சே இதை பார்த்து நீங்களும் பயன் பெறுங்கள்.

வசம்பு எப்பேர்ப்பட்ட கொடிய விஷத்தன்மையையும் போக்கக்கூடியது. அதனால் கட்டாயம் வீட்டில் வசம்பு வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.