தூக்கத்தில் உளறிய பெண் குழந்தை!! மகள் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை மாதம் 3 லட்சம் சம்பளத்தை உதறித் தள்ளிய தந்தை!! பல லட்சம் பேரை கண் கலங்க வைத்த வீடியோ !!

share this..
share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.