இதை தெரிந்துவைத்துக் கொள்ளுங்கள் வீட்டில் செல்வம் பெருக வளர்க்க வேண்டிய 5 செடிகள்

share this..

வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்பது நல்லது’ என்பது நாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான். மரம் வளர்க்க இடம் இல்லாதவர்களின் அடுத்த சாய்ஸ் செடிகள்.

இந்த இரண்டையும் ஏன் வளர்க்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான தாவரங்கள், செடிகள் வளர்க்க வேண்டும் என்பதிலும் கொஞ்சம் அலசி ஆராயத்தான் வேண்டியிருக்கிறது.

ஒரே நீர், ஒரே பாதுகாப்பு முறை… ஆனால், பலன் என்பது கிடைக்க வேண்டுமல்லவா.

அதற்குத்தான் பயனுள்ள தாவரங்களைத் தேர்வுசெய்து வீட்டில் நடலாம். அதற்குரிய ஆலோசனைகளை அந்தத் துறை சார்ந்த வல்லுநர்களிடமே கேட்டோம்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.