வெண்டைக்காய் சாப்பிட்ட பிறகு இந்த 2 பொருட்களையும் தவறாக சாப்பிட வேண்டாம்.

share this..

வெண்டைக்காய் சாப்பிட்ட பிறகு இந்த 2 பொருட்களையும் தவறாக சாப்பிட வேண்டாம்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.