அரிப்பு .! அரிப்பு ..!! அரிப்பு …!!! – இத்தனை நாள் இது தெரியாம போச்சே ..!

share this..

அனைவரையும் ஆரோக்கியமான மனிதர்களாக மாற்றுவதே நமது நோய்க்கும் – ” ஆரோக்கியமான மனிதனே
உண்மையான பணக்காரன்..!! “

அரிப்பு ஏன் வருகிறது ? அரிப்பு எத்தனை வகைகள் உள்ளது ? அரிப்புக்கு வீட்டு மருத்துவம் என்ன ? அனைத்திற்கும் இந்த காணொளியில் பதில் உள்ளது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.