சிறுநீரக கற்களை உடனடியாக கரைக்கும், அதிக நாள் ரத்தப்போக்கை நிறுத்தும் பூ! – விளக்குகிறார் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி

share this..

சிறுநீரக கற்களை உடனடியாக கரைக்கும், அதிக நாள் ரத்தப்போக்கை நிறுத்தும் பூ! – விளக்குகிறார் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.