இது தெரியாம போச்சே…இத்தனை நாளா இதை ஏன் செய்து பாக்கலனு நினைப்பீங்க.

share this..

இது தெரியாம போச்சே…இத்தனை நாளா இதை ஏன் செய்து பாக்கலனு நினைப்பீங்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.