முகமும், உடலும் எப்போதுமே பொலிவோடு இருக்கனுமா? இதை மட்டும் பூசி குளிச்சு பாருங்க

share this..

உங்க முகமும், உடலும் எப்போதுமே பொலிவோட இருக்கனுமா? இதை மட்டும் பூசி குளிச்சு பாருங்க!.


குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து பெண்களுக்கும் ஏற்ற உடலுக்கும், முகத்தும் முழு பொலிவு தரகூடிய ஆவாரம்பூசு மஞ்சள்!

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.