ஒரு தடவை குளிக்கும் முன் இதை தேய்த்து குளிங்க உடல் முழுவதும் வெள்ளையாக பளிச்சென்று பளபளக்கும்

share this..

ஒரு தடவை குளிக்கும் முன் இதை தேய்த்து குளிங்க உடல் முழுவதும் வெள்ளையாக பளிச்சென்று பளபளக்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.