ஒரு டம்ளர் தினமும் போதும்..வீட்ல செஞ்சதுன்னு சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டங்க.

share this..

ஒரு டம்ளர் தினமும் போதும்..வீட்ல செஞ்சதுன்னு சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டங்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.