கூந்தல் கருமையாக அடர்த்தியாக வளர-கறிவேப்பிலை எண்ணெய் செய்வது எப்படி?

share this..

கூந்தல் கருமையாக அடர்த்தியாக வளர-கறிவேப்பிலை எண்ணெய் செய்வது எப்படி?

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.