2 நிமிஷத்துல கரண்ட்டே இல்லாமல் தேங்காய் பால் ரெடி/ No மிக்ஸி No கிரைண்டர் No அம்மி.

share this..

2 நிமிஷத்துல கரண்ட்டே இல்லாமல் தேங்காய் பால் ரெடி/ No மிக்ஸி No கிரைண்டர் No அம்மி

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.