இனி கொட்டாங்குச்சிய தூக்கி போடாதீங்க விஷயம் தெரிஞ்சா அசந்து போய்டுவிங்க .

share this..

இனி கொட்டாங்குச்சிய தூக்கி போடாதீங்க விஷயம் தெரிஞ்சா அசந்து போய்டுவிங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.