எங்க அம்மா செ.த்.து.ருவாங்க… ஆக்ஸிஜனை எடுத்துட்டு போயிடாதீங்க அய்யா! பொ.லி.சார் முன் மண்டியிட்டு க.தறிய மகன்: கலங்க வைக்கும் வீடியோ!!

share this..

இந்தியாவின் உ.த்.தர பிரதேச மா.நி.லத்தில் ஆக்ஸிஜனை சிலிண்டரை எடுத்துச் செல்லவேண்டாம் என சி.கி.ச்.சை பெற்று வரும் தாயிக்காக மகன் பொ.லி.சார் முன் மண்டியிட்டு கெஞ்சிய காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி க.ல.ங்க வைத்துள்ளது.

ஆக்ராவில் உள்ள ம.ரு.த்.துவ.மனையிலே இ.ச்.ச.ம்ப.வம் நடந்துள்ளது. குறித்த வீடியோவில், பிபிஇ கிட் அணிந்திருக்கும் நபர், பொ.லி.சார் முன் மண்டியிட்டு, தயவு செய்து ஐயா.

எங்கிருந்து நான் சிலிண்டரை ஏற்பாடு செய்வேன்? என் அம்மாவை உ.யி.ரு.டன் திரும்பி வீட்டிற்கு அழைத்து வருவேன் என என் குடும்பத்தினரிடம் வா.க்.கு.றுதி அளித்து விட்டு இங்கே வந்துள்ளேன் என க.த.று.கிறார்.

எனினும், க.த.றிய நபரை கண்டுக்கொள்ளாத பொ.லி.சார் தங்கள் கடமையை செ.ய்.து.ள்ளனர். இரண்டு நபர்கள் சிலிண்டரை எடுத்துச்செல்வதை வீடியோ காட்டுகிறது.

கா.வ.ல்.துறையின் இச்செயலுக்கும் க.டு.ம் எ.தி.ர்.ப்புகளும், க.ண்.ட.ன.ங்களும் குவிந்தன. இந்நிலையில், ஆக்ஸிஜன் நி.ர.ப்பப்பட்ட எந்த சிலிண்டரையும் பொ.லி.சார் எ.டு.த்.து.ச்செல்லவில்லை எனக் கூறி ஆக்ரா கா.வ.ல்.துறை கு.ற்.றம்.சா.ட்டை ம.று.த்துள்ளது.

குறித்த வீடியோவில் மண்டியிட்டு க.த.றிய நபர், ம.ரு.த்துவமனையில் சி.கி.ச்சை பெற்று வரும் உறவினருக்கு ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர் ஏற்பாடு செ.ய்.து தரும் படி பொ.லி.சா.ரிடம் கோ.ரி.ய.தாக ஆக்ரா எஸ்.பி வி.ள.க்கமளித்துள்ளார்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *