1 கப் கோதுமை மாவும், 1 மூடி தேங்காய் இருந்தா 10 நிமிடத்தில் மாலை உணவு செஞ்சு கொடுங்க.

share this..

1 கப் கோதுமை மாவும், 1 மூடி தேங்காய் இருந்தா 10 நிமிடத்தில் மாலை உணவு செஞ்சு கொடுங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.