1/2 கப் உளுந்து போதும் பஞ்சு போல சாஃப்டான பால் பணியாரம் இப்படி சுவையா செய்து கொடுத்து அசத்துங்க.

share this..

1/2 கப் உளுந்து போதும் பஞ்சு போல சாஃப்டான பால் பணியாரம் இப்படி சுவையா செய்து கொடுத்து அசத்துங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.