வெங்காயம், தக்காளி இல்லாமல் ஐந்தே நிமிடத்தில் இட்லி,தோசை,சப்பாத்தி,சாதத்துக்கு செம

share this..

வெங்காயம், தக்காளி இல்லாமல் ஐந்தே நிமிடத்தில் இட்லி,தோசை,சப்பாத்தி,சாதத்துக்கு செம

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.