ஒரு முறை இதில் ஜூஸ் போட்டு குடித்தால் சர்க்கரை நோய்,சகல தோல் நோய்களும் பறந்து விடும்

share this..

ஒரு முறை இதில் ஜூஸ் போட்டு குடித்தால் சர்க்கரை நோய்,சகல தோல் நோய்களும் பறந்து விடும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.