நிலக்கடலையுடன் பூண்டு சேர்த்து இப்படி செய்தால் இட்லி,தோசை, சப்பாத்தி,சாதத்திற்கு அருமையா இருக்கும்.

share this..

நிலக்கடலையுடன் பூண்டு சேர்த்து இப்படி செய்தால் இட்லி,தோசை, சப்பாத்தி,சாதத்திற்கு அருமையா இருக்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.