1 கப் கொண்டைக்கடலை இருக்கா 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும் கிரிஸ்பியான ஈவ்னிங் ஸ்னாக்ஸ் செய்து அசத்துங்க

share this..

1 கப் கொண்டைக்கடலை இருக்கா 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும் கிரிஸ்பியான ஈவ்னிங் ஸ்னாக்ஸ் செய்து அசத்துங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.