தக்காளி இல்லாமல் இப்படி ஒரு ருசியா வெண்டைக்காய் புளிகுழம்பு செஞ்சுருக்கமாட்டீங்க இந்த மாதிரி செய்ங்க.

share this..

தக்காளி இல்லாமல் இப்படி ஒரு ருசியா வெண்டைக்காய் புளிகுழம்பு செஞ்சுருக்கமாட்டீங்க இந்த மாதிரி செய்ங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.