வெண்டைக்காய் மசாலா வறுவல் ஜம்முனு இப்படி செய்ங்க டக்குனு எல்லாம் காலி ஆயிரும்.

share this..

வெண்டைக்காய் மசாலா வறுவல் ஜம்முனு இப்படி செய்ங்க டக்குனு எல்லாம் காலி ஆயிரும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.