1கப் ரவை 1/2 கப் வெல்லம் இருந்தா கொஞ்சம் புதுசா இப்படி ஒருதடவை செஞ்சு பாருங்க.

share this..

1கப் ரவை 1/2 கப் வெல்லம் இருந்தா கொஞ்சம் புதுசா இப்படி ஒருதடவை செஞ்சு பாருங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.