அடடா !! உருளைக்கிழங்கு இருந்தா இப்படி கூட செய்யலாமா சட்டுனு இன்னிக்கே செஞ்சி அசுத்துங்க.

share this..

அடடா !! உருளைக்கிழங்கு இருந்தா இப்படி கூட செய்யலாமா சட்டுனு இன்னிக்கே செஞ்சி அசுத்துங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.