பூண்டு வாங்கினால் இத மட்டும் செஞ்சு வச்சுக்க மறக்காதீங்க 6 மாதம் ஆனாலும் 1 சொத்தை கூட வராது.

share this..

பூண்டு வாங்கினால் இத மட்டும் செஞ்சு வச்சுக்க மறக்காதீங்க 6 மாதம் ஆனாலும் 1 சொத்தை கூட வராது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.