அட இது தெரியாம இவ்ளோ நாளா கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிட்டோமே.

share this..

அட இது தெரியாம இவ்ளோ நாளா கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிட்டோமே

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.