இது தெரிந்தால் கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கமாட்டீங்க அடடா இவ்ளோ ஈஸியா.

share this..

இது தெரிந்தால் கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கமாட்டீங்க அடடா இவ்ளோ ஈஸியா

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.