1 கப் அவல் ஒரு மூடி தேங்காய் இருந்தா 5 நிமிடத்தில் சட்டென இந்த ஸ்வீட் செய்து கொடுத்து அசத்துங்க.

share this..

1 கப் அவல் ஒரு மூடி தேங்காய் இருந்தா 5 நிமிடத்தில் சட்டென இந்த ஸ்வீட் செய்து கொடுத்து அசத்துங்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.