1/2கப் பொட்டுக்கடலை சின்ன வெங்காயம் இருந்தா இப்படி ஒருமுறை செய்து பாருங்க திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க.

share this..

1/2கப் பொட்டுக்கடலை சின்ன வெங்காயம் இருந்தா இப்படி ஒருமுறை செய்து பாருங்க திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.