தூக்கமின்மையால் அவஸ்தையா..?உடனே இதை குடிங்க மன அழுத்தம்,இறுக்கம்,இரத்த அழுத்தம் குறையும்.

share this..

தூக்கமின்மையால் அவஸ்தையா..?உடனே இதை குடிங்க மன அழுத்தம்,இறுக்கம்,இரத்த அழுத்தம் குறையும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.