1 கப் ரவை 1/2 கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து ஒரு முறை டிபனுக்கு இப்படி செய்து பாருங்கள்.

share this..

1 கப் ரவை 1/2 கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து ஒரு முறை டிபனுக்கு இப்படி செய்து பாருங்கள்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.