1 கப் அரிசி மாவும் 2 முட்டையும் இருந்தா டிபனுக்கு இப்படி செய்து பாருங்க சூப்பரா இருக்கும்.

share this..

1 கப் அரிசி மாவும் 2 முட்டையும் இருந்தா டிபனுக்கு இப்படி செய்து பாருங்க சூப்பரா இருக்கும்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *