1/2 கப் கடலைப்பருப்பு இருந்தா வாசனை மூக்கைத் துளைக்கும் கறி குழம்பு ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்.

share this..

1/2 கப் கடலைப்பருப்பு இருந்தா வாசனை மூக்கைத் துளைக்கும் கறி குழம்பு ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *