1/2 கப் கடலைப்பருப்பு இருந்தா வாசனை மூக்கைத் துளைக்கும் கறி குழம்பு ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்.

0 Shares

1/2 கப் கடலைப்பருப்பு இருந்தா வாசனை மூக்கைத் துளைக்கும் கறி குழம்பு ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.