அட Comfort ல் இத்தனை விடயாம் இருக்கா.. தெரியாமல் போச்சே தெரிந்தால் விடவே மாட்டீர்கள்

0 Shares

Comfort ஒரு நல்ல வாசனை தரக்கூடிய பொருள் என்றாலும் அதில் கெமிக்கல் இருப்பதால் குறைவாக பயன்படுத்திக் கொள்வது நல்லது

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.