அடடா இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சே…! இனி எப்ப பீரோவ திறந்து துணி எடுத்தாலும் வாசம் வீசும்

0 Shares

அடடா இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சே…! இனி எப்ப பீரோவ திறந்து துணி எடுத்தாலும் வாசம் வீசும்

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.