அட அதிக காசு கொடுத்து வாங்காதீங்க வீட்டிலயே Ec ஆ செய்திடலாம்!!இந்த idea பார்த்து இருக்கவே மாட்டீங்க

share this..

அட அதிக காசு கொடுத்து வாங்காதீங்க வீட்டிலயே Ec ஆ செய்திடலாம்!!இந்த idea பார்த்து இருக்கவே மாட்டீங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *