இது தெரியாமல் இவ்வளவு நாளா ஊதுபத்தி வைத்து இருந்தோமா என நினைப்பீங்க

0 Shares

இது தெரியாமல் இவ்வளவு நாளா ஊதுபத்தி வைத்து இருந்தோமா என நினைப்பீங்க

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.