இது தெரியாமல் இவ்வளவு நாளா ஊதுபத்தி வைத்து இருந்தோமா என நினைப்பீங்க

share this..

இது தெரியாமல் இவ்வளவு நாளா ஊதுபத்தி வைத்து இருந்தோமா என நினைப்பீங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *