இப்படி செய்தால் கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை?

0 Shares

இப்படி செய்தால் கடையில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை?

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.