சந்தேகத்துடன் மகளின் அறையில் கேமரா வைத்த தாய்.. அதில் ரெகார்ட் ஆகி இருந்ததை பார்த்துஅதிர்ச்சியானதாய்

share this..

சந்தேகத்துடன் மகளின் அறையில் கேமரா வைத்த தாய்.. அதில் ரெகார்ட் ஆகி இருந்ததை பார்த்துஅதிர்ச்சியானதாய்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.