ஒரு தடவை சாப்பிட்டா இந்த சுவைக்கு நீங்க அடிமையாகிடுவீங்க..2 கப் பூண்டு 1 /2 கப் மிளகு போதும்.

share this..

ஒரு தடவை சாப்பிட்டா இந்த சுவைக்கு நீங்க அடிமையாகிடுவீங்க..2 கப் பூண்டு 1 /2 கப் மிளகு போதும்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.