வாரம் 3 நாள் இதில் தோசை சுட்டு சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையும்,சர்க்கரை குறையும்,புற்றுநோய் வராது

share this..

வாரம் 3நாள் இதில் தோசை சுட்டு சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையும்,சர்க்கரை குறையும்,புற்றுநோய் வராது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.