1 கப் கோதுமை மாவும் 2 வாழைப்பழமும் சேர்த்து ஸ்னாக்ஸ்க்கு ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்க.

0 Shares

1 கப் கோதுமை மாவும் 2 வாழைப்பழமும் சேர்த்து ஸ்னாக்ஸ்க்கு ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்க.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.