கிட்னி கல்லுக்கு ஒரே நாளில் தீர்வு ஹீலர் பாஸ்கர் சொன்ன பீன்ஸ் வைத்தியம்

share this..

இந்த வீடியோ பதிவானது கிட்னியில் இருக்கும் கல்லை நீக்குவதற்கான தீர்வு இதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.