சஞ்சீவி மூலிகை அதன் முன்னால் தோல்வி, பூமியின் தேன், எங்காவது கிடைத்தால், விடவேண்டாம்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

சஞ்சீவி மூலிகை அதன் முன்னால் தோல்வி, பூமியின் தேன், எங்காவது கிடைத்தால், விடவேண்டாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.