தங்கத்தை விட மதிப்பு அனைவரும் ஆச்சர்யப்படும் இலை கண்ணில் பட்டால் கண்டிப்பாக விடாதீர்கள் உன்னி இலை

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

தங்கத்தை விட மதிப்பு அனைவரும் ஆச்சர்யப்படும் இலை கண்ணில் பட்டால் கண்டிப்பாக விடாதீர்கள் உன்னி இலை

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.