1கப் தேங்காய் 1/2 கப் சர்க்கரை இருந்தா போதும் சுட சுட தீர்ந்து விடும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க

share this..

1கப் தேங்காய் 1/2 கப் சர்க்கரை இருந்தா போதும் சுட சுட தீர்ந்து விடும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.