10நிமிடத்தில் 3/4 கப் கோதுமை மாவு இருந்தா நாவில் கரையும் ஸ்வீட் இப்படி செய்து பாருங்க

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

10நிமிடத்தில் 3/4 கப் கோதுமை மாவு இருந்தா நாவில் கரையும் ஸ்வீட் இப்படி செய்து பாருங்க

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.