உருளைக்கிழங்கு வத்தல் செய்ங்க ! ஒரு வருடத்துக்கு சைடிஷ் பிரச்சனை இல்லை !!

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

உருளைக்கிழங்கு வத்தல் செய்ங்க ! ஒரு வருடத்துக்கு சைடிஷ் பிரச்சனை இல்லை !!

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.